Geloofwaardige commissies, houdbare oordelen?

Onderzoek naar onderzoekscommissies

Onderzoeksvraag

Het proefschrift ‘Moeilijke omstandigheden, makkelijke oordelen?’ wil een antwoord geven op de vraag of een zevental commissies die onderzoek deden naar maatschappelijke organisaties die in de periode 2006 – 2015 in de problemen zijn geraakt als geloofwaardig zijn te kwalificeren en of het oordeel van de onderzoekscommissie zoals dat is verwoord in het onderzoeksrapport als een houdbaar oordeel kan worden aangemerkt.

De vraag die in dit proefschrift wordt beantwoord luidt als volgt:

“Zijn onderzoekscommissies die onderzoek hebben gedaan naar voorvallen bij maatschappelijke organisaties geloofwaardig, zijn de oordelen van de onderzoekscommissies houdbaar en wat is er van deze onderzoekscommissies te leren in het belang van onderzoekscommissies in de toekomst?”. 

1. Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Het oordeel van deze onderzoekscommissie over de problemen bij de corporaties Vestia, Rochdale en Woonbron zijn in dit proefschrift beoordeeld.

2. Onderzoekscommissie inzake casus Hogeschool InHolland.

3. Onderzoekscommissie inzake casus Amarantis.

4. Onderzoekscommissie inzake casus ROC Leiden.

5. Onderzoekscommissie inzake casus Philadelphia.

6. Onderzoekscommissie inzake casus Meavita.

7. Onderzoekdcommissie inzake casus Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

Leonard Geluk studeerde Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was onder meer consultant bij Deloitte. Van 2004 tot 2009 was hij wethouder Jeugd & Onderwijs in Rotterdam en van 2004 tot 2006 ook portefeuillehouder Integratie. Van 2009 tot 2014 was hij voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Midden Nederland in de provincie Utrecht. Van april 2014 tot en met maart 2020 was hij voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Sinds april 2020 is hij algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Over Leonard geluk image
  • Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland

Proefschrift conceptversie 5 juni 2024

Amarantis Rapport

Hoofdrapport Rochdale Vestia Woonbron

InHolland Rapport

Philadelphia Rapport

ROC Leiden Rapport

Ruwaard van Putten Rapport

Woonbron en Rochdale Rapport