Onderzoeksvraag

Het proefschrift ‘Moeilijke omstandigheden, makkelijke oordelen?’ wil een antwoord geven op de vraag of een zevental commissies die onderzoek deden naar maatschappelijke organisaties die in de periode 2006 – 2015 in de problemen zijn geraakt als geloofwaardig zijn te kwalificeren en of het oordeel van de onderzoekscommissie zoals dat is verwoord in het onderzoeksrapport als een houdbaar oordeel kan worden aangemerkt.

De vraag die in dit proefschrift wordt beantwoord luidt als volgt:

“Zijn onderzoekscommissies die onderzoek hebben gedaan naar voorvallen bij maatschappelijke organisaties geloofwaardig, zijn de oordelen van de onderzoekscommissies houdbaar en wat is er van deze onderzoekscommissies te leren in het belang van onderzoekscommissies in de toekomst?”. 

1. Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Het oordeel van deze onderzoekscommissie over de problemen bij de corporaties Vestia, Rochdale en Woonbron zijn in dit proefschrift beoordeeld.

2. Onderzoekscommissie inzake casus Hogeschool InHolland.

3. Onderzoekscommissie inzake casus Amarantis.

4. Onderzoekscommissie inzake casus ROC Leiden.

5. Onderzoekscommissie inzake casus Philadelphia.

6. Onderzoekscommissie inzake casus Meavita.

7. Onderzoekdcommissie inzake casus Ruwaard van Putten Ziekenhuis.